Lektor

JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.

ředitel skupiny Scholaservis.cz

mobil: 731 155 900
e-mail: r.ondrysek@scholaservis.cz

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a vysoké školy ekonomické v Brně a Praze. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dosáhl v oboru Teorie práva titulu Ph.D.

V současné době působí na katedře Teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako lektor a zkušební komisař Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) pro oblast práva. Pro ČMMJ vede právní poradnu. Publikuje články v odborných časopisech, je spoluautorem řady publikací. V současnosti profesně působí v advokacii, kde se specializuje na daňové řízení, správní právo, ochranu osobních údajů, a to zejména zastupování před správními orgány a před správními soudy a poradenství v trestních řízeních daňových.


Naši lektoři

Ondrýsek Roman

JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.


Sedlář Martin

Ing. Martin Sedlář


Fiala Ondřej

Mgr. Ondřej Fiala