Lektor

Mgr. Ondřej Fiala

Lektor části semináře zaměřené na právní aspekty GDPR. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studia započal svou profesní dráhu v advokacii, ve které dodnes pokračuje. Věnuje se především právu soukromému (obchodní korporace), daňovému právu a IT právu se specializací na ochranu osobních údajů. Ve své diplomové práci se zaměřil na problematiku ochrany osobních údajů v prostředí cloud computingu.

Jako konzultant ochrany osobních údajů se podílel na vypracování právních analýz pro jednu z největších automobilových společností v regionu. Ondřej taktéž absolvoval odbornou stáž na Okresním soudě v Teplicích a publikuje články v odborných časopisech věnovaných právní tematice.


Naši lektoři

Ondrýsek Roman

JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.


Sedlář Martin

Ing. Martin Sedlář


Fiala Ondřej

Mgr. Ondřej Fiala