Služby pověřence

Služby pověřence

Školy a školská zařízení mají povinnost od 25. května 2018 jmenovat pro chod své organizace pověřence pro ochranu osobních údajů. Nesplní-li tuto novou povinnost, poruší předpisy na ochranu osobních údajů a vystaví se riziku postihu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci výkonu funkce pověřence vám nabízíme tyto služby:

 • Vstupní analýza – datový audit
 • Průběžné poskytování informací k ochraně osobních údajů (osobní schůzka, e-mail, webový portál, telefon)
 • Odborné konzultace a poradenství
 • Monitoring zpracování osobních údajů
 • Vyřizování žádostí subjektů údajů a komunikace s nimi
 • Revize, úprava, sepis a aktualizace právních dokumentů
 • Zajištění komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Vypracování posudku pro Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Vyhodnocení procesů zacházení s údaji a návrh následných opatření
 • Kontrola plánů a koncepcí školy
 • Zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů
 • Analýza již uzavřených smluv
 • Další úkoly spojené s dodržováním předpisů na ochranu osobních údajů

Jak to funguje?

1

vstupní analýza

2

návrh opatření

3

realizace návrhů

4

další běžná činnost pověřence